Close Visit Mhshetkari

Old age Pension : मोठी बातमी जुनी पेन्शन अभ्यास समितीला पुन्हा एकदा मुदतवाढ ! शासन निर्णय निर्गमित ..

Old age Pension : नमस्कार मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की मार्च 2023 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन पुकारले होते.

आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर दिनांक १४.०३.२०२३ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

जुनी पेन्शन योजना अभ्यास समिती मुदतवाढ

दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से.अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.

सदर समितीने 3 महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस/ अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २७.०७.२०२३ अन्वये दोन महिन्यांसाठी दि. १४.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

हे पण वाचा ~  Old pension : मोठी बातमी.. राज्यात लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागू होणार - महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

Old pension Commitee

सद्य:स्थितीमध्ये समितीचे अहवाल तयार करण्याचे कामकाज अंतरिम टप्प्यावर असून अंतिम परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याकरिता समितीस दिनांक १५.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment