Close Visit Mhshetkari

Old pension : मोठी बातमी.. ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन! शासन निर्णय निर्गमित दि.25/7/2023

Old pension : केंद्र शासनाचे दि.२२.१२.२००३ रोजी किंवा तत्पूर्वी जाहिरात दिलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदावर नियुक्त्या दिलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू-नि-निवृत्तीवेतन लाभ) नियम,१९५८ लागू करण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारकडे पाठवले होते.

भारत सरकार कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली दिनांक 13/07/2023 रोजी मुख्य सचिव सर्व राज्य यांना महत्त्वाचे पत्र पाठवले होते.

या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार पेन्शन

दि.22.12.2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात केलेल्या/अधिसूचित केलेल्या पदांवर/रिक्त पदांवर भरती झालेल्या अखिल भारतीय सेवांच्या सदस्यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीच्या जागी अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू सह सेवानिवृत्ती लाभ) नियम, 1958 अंतर्गत कव्हरेज देण्यात येणार आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचना क्रमांक 5/7/2003-ECB आणि PR दिनांक 22.12.2003, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू-सह-निवृत्ती लाभ) नियम, 1958 आणि अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निर्वाह निधी) नियम,1958 आणि अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निर्वाह निधी, 197. 2003) नियमानुसार नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) लागू केल्यामुळे 17.05.2004 रोजी आदेश देण्यासाठी की 01.01.2004 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त केलेले ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (AIS) चे सदस्य NPS अंतर्गत समाविष्ट केले जातील आणि जुन्या परिभाषित लाभ निवृत्तीवेतन योजना आणि GPF चे लाभ त्यांना उपलब्ध होणार नाहीत.

Old pension benefits to employees

विविध निवाड्याच्या आधारे न्यायालये आणि माननीय CATS जुन्या परिभाषित फायद्याचे फायदे मंजूर करत किंवा नंतर नियुक्त सरकारी नोकरांना पेन्शन योजना 01.01.2004 पूर्वी भरतीसाठी जाहिरात केलेल्या पदे/रिक्त पदांसाठी NPS च्या अधिसूचनेला (म्हणजे 22.12.2003) निवेदने देण्यात आली आहेत.AIS च्या समान नियुक्त सदस्यांकडून या विभागात प्राप्त झाले आहे.

हे पण वाचा ~  Employees gratuity : आता 'या' कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचा लाभ; नियमात बदल

अर्थ विभागाशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली असून असे ठरवण्यात आले आहे की, NPS च्या अधिसूचनेच्या तारखेपूर्वी (म्हणजे 22.12.2003) भरतीसाठी जाहिरात केलेल्या/जाहिरात दिलेल्या पोस्ट/रिक्त पदांवर नियुक्त केलेले AIS अधिकारी आणि जे NPS-401-01 नंतर किंवा 2010 नंतर सेवेत समाविष्ट आहेत.

जे AIS मध्ये सामील होण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या सेवेत निवडले गेले होते जे CCS (निवृत्तीवेतन) नियम, 1972 (आता 2021) किंवा इतर कोणत्याही तत्सम नियमांतर्गत समाविष्ट होते, ते देखील D/o P&PW O.M च्या तरतुदींखाली समाविष्ट होण्यास पात्र आहेत. दिनांक 03.03.2023 आणि म्हणूनच, AIS (DCRB) नियम, 1958 अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेच्या तरतुदींअंतर्गत कव्हर करण्यासाठी एक-वेळ पर्याय मंजूर करण्यास पात्र आहेत.

AIS (DCRB) नियम, 1958 अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेची निवड करणार्‍या सेवेतील सदस्यांना सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) चे सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (व्यय विभाग) ने सेवा सदस्याच्या NPS खात्यातील कॉर्पसच्या हिशेबासाठी पुढील प्रक्रिया स्पष्ट केली आहेआहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे समायोजन – रक्कम असेल व्यक्तीच्या GPF खात्यात जमा केले जाईल.तथापि, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत सेवेच्या कालावधीसाठी, कर्मचार्‍यांचे योगदान प्रथम 8658-सस्पेन्स अकाउंट्स, 8658.00.101-पे आणि अकाउंट्स ऑफिस सस्पेन्स ट्रान्झॅक्शन्समध्ये जमा केले जाईल जे अकाउंट्स ऑफिसर (राज्य महालेखापालाचे नाव) सोबत समायोजित केले जातील’ नंतर ते संबंधित राज्य महालेखापालांच्या लेखा कार्यालयात जमा केले जातील.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment