Close Visit Mhshetkari

Old pension updates : जुनी पेन्शन संदर्भात मंत्रालयीन अपडेट्स आली समोर

Old pension : दि.31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, रुग्णता निवृत्ती वेतन तसेच मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले. 

जुनी पेन्शन मंत्रालयीन अपडेट्स 

1. कुटुंब निवृत्तीवेतन कार्यपद्धती बाबत वित्त विभागाचा शासन निर्णय अजूनही न आल्याने सबंधित लाभ प्रत्यक्ष मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात यावा यासाठी वित्त विभागाला निवेदन देण्यात आले.

2. सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा स्वतंत्र शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अन्य विभागाने तत्काळ काढावा यासाठी ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, समाजकल्यान विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले.

3. शालेय शिक्षण विभागाने सबंधित कुटुंब निवृत्ती वेतन निर्णय तयार केला असून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला आहे.