Close Visit Mhshetkari

Mahagai Bhatta : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या महागाई भत्त्यात 4 % वाढ

Mahagai Bhatta : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4% महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात घेतला होता. आता खालील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून आता महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर गेला आहे.

4% महागाई भत्ता वाढ

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभागाच्या क्रमांक १/१/२०२४-E-II (B), दिनांक १२.०३.२०२४ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाची प्रत महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यासंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दिनांक ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे.

Dearness Allowance hike

आता ४ % वाढीव दराने महागाई भत्ता “Dearness Allowance” व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागू राहणार आहे.

हे पण वाचा ~  7th Pay Commission : मोठी बातमी ..... कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता होणार 0 टक्के ? पहा काय आहे नवीन प्रणाली ...

सदरील शासन निर्णाप्रमाणे दि.०१.०१.२०२४ पासून ५०% दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील.आता राज्य सरकारी कर्मचारी यांना कधी वाढ मिळते हे पाहणे उस्तुक्याचे ठरणार आहे.

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment