Close Visit Mhshetkari

School Holidays : मोठी बातमी .. राज्यातील शाळांचे सुट्टीचे वेळापत्रक जाहीर! पहा कधी लागणार सुट्ट्या आणि केव्हा उघडणार शाळा ? परिपत्रक आले …

School Holidays : शिक्षण संचालक श्री.शरद गोसावी (प्राथमिक शिक्षण संचालनालय म.रा.पुणे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे. 

सदरील परिपत्रकानुसार विभागीग शिक्षण उपसंचालक, सर्व विभाग.शिक्षणाधिकारी (प्रायनिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व शिक्षण निरीक्षक (उत्तर/पश्चिम/दक्षिण), बृहन्मुंबई यांना राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2024 जो उन्हाळी सुटटी व शेक्षणक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत दि. 20/04/2023 रोजी परिपत्रकाद्वारे वेळापत्रक कळविले आहे.

School Summer Holidays 2024

सदरील परिपत्रकान्वये शासनाने संपूर्ण राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्मिक शाळांच्या उन्हाळी सुट्टोच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.आता राज्यातील राज्य मंडलाच्या गमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांची मन 2024 ची उन्हाळी सुटटो व शेणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

  • राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुरुवर, दि.02 में, 2024 पासून सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे.
  • राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरु असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्त्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास, विद्यार्थ्यांना सूटी जाहीर करण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.
  • पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 मध्ये विदर्भ वगळता इतर सर्व विभागातील राज्य मंडळाच्या शाळा शनिवार दि.15 जून, 2024 रोजी सुरु करण्यात याव्यात.
  • 4 जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील राज्य मंडळाच्या शाळ 30 जून रोजी रविवार येत असल्याने सोमवार दि.01 जुलै, 2024 पासून सुरु करण्यात याव्यात
  • वरील सूचना आपल्या अधिनस्थ सर्व मान्यता प्राप्त राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत.
  • नुकतेच एका परिपत्रकाद्वारे उष्माघातचा धोका लक्षात घेता 22 एप्रिल 2024 पासून विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यापासून सूट जाहीर करण्यात आलेली आहे.
हे पण वाचा ~  New education policy : राज्यातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी.. सरकारने घेतला हा महत्त्वाचा निर्णय

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment