Close Visit Mhshetkari

RTE Admission : RTE 25% राखीव जागासाठी प्रकिया सुरू ! पहा शेवटची तारीख,कागदपत्रे आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सविस्तर माहिती..

RTE Admission : महाराष्ट्र सरकार जानेवारी 2024 पासून आरटीई प्रवेश 2024-25 साठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.RTE 25% राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक असलेले पालक ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.

आज आपण ऑनलाइन अर्ज भरण्याची दिनांक, प्रवेश प्रक्रिया याविषयी सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.

RTE Admission 2024 – 2025

सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकाकरिता २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत पालकांना ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीताची प्रक्रिया सुरु करणेबाबत महत्वाचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.

सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ नुसार सन २०२४-२५ या वर्षांची आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येत आहे.सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई अंतर्गत २५ % राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियअंतर्गत दिनांक १६/०४/२०२४ ते ३०/०४/२०२४ या कालावधीमध्ये पालकांना प्रवेशाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

हे पण वाचा ~  Education news : 10 पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन; शिक्षक भरतीला 17 ऑगस्टपासून सुरवात; जिल्हाअंतर्गत बदल्या कायमच्या बंद?

This article written by Swati Ghuge form Maharashtra.She is famous Youtuber, website developer and Editor of MahEmployees.com

Leave a Comment