Close Visit Mhshetkari

Student exam : इयत्ता तिसरी ते आठवी नियतकालिक मुल्यमापन चाचणी अभ्यासक्रम व वेळापत्रक जाहीर

Student exam : संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र २ यांचे खालील प्रमाणे आयोजन करण्यात येणार आहे.

Student exam date

  • पायाभूत चाचणी दिनांक १७.०८.२०२३ ते १९.०८.२०२३ या कालावधीत घेण्यात आलेली आहे.
  • संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र १ माहे ऑक्टोबर २०२३ शेवटचा आठवडा किंवा नोव्हेंबर पहिला आठवडा २०२३ 
  • संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र २ एप्रिल २०२४ पहिला / दुसरा आठवडा.

संकलित मूल्यमापन चाचणीचा अभ्यासक्रम

  • संकलित मूल्यमापन सत्र १ प्रथम सत्रातील अभ्यासक्रम / अध्ययन निष्पत्ती / मुलभूत क्षमता यावर आधारित असेल.
  • संकलित मूल्यमापन सत्र २ द्वितीय सत्रातील अभ्यासक्रम / अध्ययन निष्पत्ती / मुलभूत क्षमता यावर आधारित असेल.

इयत्ता तिसरी -आठवी मूल्यमापन शासन परिपत्रक येथे पहा – मूल्यमापन परिपत्रक