Close Visit Mhshetkari

PPF scheme list

लहान बचत योजना आणि त्यावर मिळणारे व्याज

1. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना: 8.2 टक्के

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याज दर (NSC): 7.7 टक्के

3. सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर वार्षिक 8 टक्के करण्यात आला आहे

4. किसान विकास पत्रावरील व्याजदर 7.5 टक्के करण्यात आली आहे..