Close Visit Mhshetkari

SBI MOD scheme 2023

SBI MOD :  खाते किमान एक वर्ष आणि कमाल पाच वर्षांसाठी उघडता येते. तसेच यामध्ये मिळणाऱ्या व्याजावर तुम्हाला कर भरावा लागेल.